Nationella nätverken tas över av riks

Naturskyddsföreningen Dalarna har under många år varit värd för de nationella nätverken inom skog resp. mat och jordbruk. Från årsskiftet togs dock alla nätverk över av rikskansliet som anställt nya samordnare (endast 25% anställning). Anmäl dig till ett eller flera nätverk på http://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/som-medlem/ga-med-i-ett-natverk Samordnare för nätverken är: • Mat- och jordbruk samt hav: maria.palm@naturskyddsforeningen.se • […]

Läs mer

Grönare vägval

Tipsa din arbetsgivare om Resekort Företag – ett billigt sätt att resa bekvämt och miljösmart! Kortet gäller i ett år på alla bussar och tåg i Dalarna och kan betalas med nettolönen. Vinsten för företaget blir nöjdare och friskare medarbetare, en attraktiv arbetsgivare och lättare att nå miljömålen.  Läs mer på www.grönarevägval.se Fram till 1 juli […]

Läs mer

Resfria möten

Länsstyrelsen Dalarna har beviljats drygt 900 000 kronor i anslag av Statens Energimyndighet. Pengarna ska användas för utbildning i ”resfria möten” i länets kommuner. Läs mer på www.energiintelligent.se.

Läs mer

Nya i viltförvaltningsdelegationen!

Länsstyrelsen Dalarna har utsett representanter till den nya viltförvaltningsdelegationen fr o m 2014. Naturvården, d v s Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och Ornitologiska Föreningen, representeras av ordinarie Lennart Embro, Rättvik (Naturskyddsföreningen) samt ersättare Asinja Holma (Rovdjursföreningen). Kontakt: lennart.embro@rattvik.se  

Läs mer

Politiska beslut behövs!

God fortsättning på det nya året brukar man önska sina nära och kära. Jag vet inte hur god fortsättningen är i vårt nuvarande konsumtionssamhälle. Vi har åter upplevt en julhelg där människor lånar för att kunna konsumera enligt gammal vana. Den här hejdlösa konsumtionen förgiftar vår miljö och rubbar våra ekosystem, gifter sprids i näringskedjorna […]

Läs mer

Miljömärkta politiker!

2014 kommer att vara ett avgörande år för miljö och klimat. EU kommer exempelvis att ta nya mål för 2030 och här hemma är det ett supervalår med val både till EU-parlament samt riksdag, landsting och kommun. Då måste natur och miljö vara centrala valfrågor. Skogs-, klimat- och kemikaliepolitik är några områden vi fokuserar på. Naturskyddsföreningen […]

Läs mer

Framtiden för Dalarnas skogar

Hur kan vi nå miljömålen på bästa sätt? Den frågan diskuterades på ett seminarium hos Länsstyrelsen i början av januari. Bland deltagarna fanns markägare, representanter för myndigheter och ideella organisationer, samt skogsnäringen. Margareta Wikström och Mattias Ahlstedt presenterade bland annat Naturskyddsföreningens idé om en ny skogspolitik som har naturens, människans och samhällets samlade behov i […]

Läs mer

Skriv en motion!

Vill du påverka föreningen? Skriv en motion! Till riksstämman i Örebro 14-15 juni vill rikskansliet ha din motion senast sista januari till motioner2014@naturskyddsforeningen.se. Till länsstämman i Leksand 13 april vill länskansliet ha den senast sista februari till kansli.dalarna@naturskyddsforeningen.se.  Mall för motioner

Läs mer

Ananas farligt för hälsan

Naturskyddsföreningen och Swedwatch har gett ut en rapport om verkligheten bakom den billiga ananasen som vi kan köpa i butikerna: http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/forbjudna-bekampningsmedel-bakom-billigananas-och-mango Miljövänliga Veckan 2014 fokuserar på ekologisk frukt. Redan nu har vi bestämt att en regionala upptakten blir den 24 aug med studiebesök på Grangärde Musteri.

Läs mer