Fira Lungsjöåns strömmande vatten!

Naturskyddsföreningen har fört en lång kamp för att skydda Lungsjöån. Nu, under Världsvattenveckan, firar vi en delseger – att det inte blir någon kraftverksutbyggnad i Närboströmmen.På lördag 29/8 kl 11.00 firar vi på plats vid Närboströmmen, Samling för samåkning Gamla Postenparkeringen i Falun kl 10.00 resp. Torget i Rättvik kl. 10. Bakelser i form av svampen bombmurkla […]

Läs mer

Lär dig mer om strandskydd

Strandskyddsdelegationen har tagit fram två webbutbildningar kring strandskyddslagstiftningen till olika målgrupper. Den ena utbildningen är avsedd för vem som helst som vill bekanta sig med strandskyddsreglerna och deras tillämpning. Den andra är mer omfattande och vänder sig i första hand till anställda i offentlig förvaltning (kommun, länsstyrelse, annan myndighet eller regionalt tillväxtorgan). 1. Strandskydd Detta är en […]

Läs mer

Remissvar åtgärdsprogram vatten

Naturskyddsföreningen Dalarna har svarat på Vattenmyndigheternas remiss ang. åtgärdsprogram för vattenförvaltning: Vi tycker i stort sett att det är ett bra och gediget material som tagits fram. Vi hoppas att det också finns resurser att genomföra detta. Vi förespråkar Polluter Pay Principle. Denna princip har hittills inte fått samma genomslag i sektorerna skogsbruk, jordbruk, vattenkraft […]

Läs mer

Helt orimliga planer på utbyggnad av Ejforsen

Styrelsen för Transtrands Besparing måste vid det här laget vara medvetet om att rådande rättspraxis, lag och förordning omöjliggör anläggandet av en ny kraftstation vid Ejforsen. Det finns ingen anledning för föreningen att ödsla tid på ett vattenkraftsprojekt som saknar alla förutsättningar för att genomföras. Att satsa tid och resurser på att med den bakgrunden […]

Läs mer