När vinden vände vid Fulufjället

Idag är området södra Skandinaviens största skyddade vildmark. 350-åriga tallar föll till marken med kraftfulla brak. Torrakor av ännu högre ålder kapades systematiskt. Förvisso värdelösa för massaindustrin, men hygget skulle vara ”rent och snyggt”. Den levande skogen fraktades bort på en nybruten väg i fjällsluttningen. Kvar stod enstaka kortvuxna och ledsna fjälltallar på uppskattningsvis mer […]

Läs mer

Dags för en ny skogspolitik!

All miljöpåverkan har ett pris. Men vem ska betala? Vår generation, eller framtida? Gammelskogens ovanliga arter som trängs undan? Markägare eller skattebetalare? Nu vänder vi på alla stenar och ger förslag på hur en ny skogspolitik bör se ut för att möta framtidens utmaningar, en skogspolitik som tar hänsyn till skogens alla värden. Läs mer […]

Läs mer

Debattartikel: Helhetsperspektiv på skogen

Sverige är ett skogsland. Här har skogsbruk bedrivits under lång tid och påverkat mer än hälften av vår landareal. Sverige riksdag har beslutat om miljökvalitetsmål för hur tillståndet i miljön ska vara år 2020. För att Sverige ska uppnå miljökvalitetsmålen och våra internationella åtaganden som rör skog, måste naturresursen skog hanteras på ett nytt sätt. […]

Läs mer

Katastrof i dalaskogen – debattartikel

Just nu fullföljs en storskalig omvandling av Dalarnas skogar till ogästvänliga fiberplantager, i den moderna ekonomins tecken. Körskador, mekanisk markberedning, klonade plantor, konstgödning gör att den mesta skogen knappast förtjänar att kallas skog. Det krävs rakryggade myndigheter och politiker för att se till att skogsnäringen tar ett verkligt ansvar för sin markanvändning. Läs hela artikeln […]

Läs mer

Tillväxtens dilemma

Stellan Tengroth är civilingenjör, författare och föreläsare. Han har bl a skrivit ”Tillväxt till döds” och varit redaktör för antologin ”Att svära i kyrkan – 24 röster om evig tillväxt på en ändlig planet”. Tillväxten har varit bra, men tyvärr är den inte längre möjlig. Politiker och ekonomer vågar inte berätta, men vilken 10-åring som helst inser […]

Läs mer

Nytt e-nyhetsbrev

Innehåller bland annat ett maffigt kalendarium, efterlysning till ekoguide Dalarna, bli intervjuad om varg, antiscampi-dagen, Giftfri förskola, studiebesök Svesol, Bergvik och FSC. Läs hela nyhetsbrevet: DalaNatur_e-brev-mars-april.pdf

Läs mer

Bergvik mister sitt FSC-certifikat

Efter att skogsbolaget Bergvik Skog i flera fall har planerat att avverka skogar med mycket höga naturvärden, nyckelbiotoper, i bl a Dalarna så förlorar man nu sitt FSC-certifikat. Detta efter att Naturskyddsföreningen skickat in klagomål. Läs mer. ”Vad vi behöver är en skarpare skogsvårdslag och en betydligt alertare skogsstyrelse” Läs Tommy Hammarströms ledare i Expressen.

Läs mer

Vitryggig hackspett finns snart inte kvar

Sverige har EU-rättslig skyldighet att bevara den vitryggiga hackspetten. Men som det ser ut i dag klarar Sverige inte detta. Nu finns bara ett sista häckande par kvar i landet, skriver Karin Åström och Kristoffer Stighäll, Naturskyddsföreningen i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Dalarna tillhör kärnområdet för vitryggig hackspett. Läs hela rapporten. Hör Staffan Müller berätta […]

Läs mer