Digital BioBlitz 18-24 maj

I samband med den Biologiska mångfaldens dag bjuder Dalarnas naturföreningar in allmänheten att få veta mer om arterna man ser på promenader och utflykter i naturen. En BioBlitz är normalt en intensiv inventering av alla möjliga arter på en plats och håller vanligtvis på under 24 timmar. Nödvändigheten till social distansering gör att BioBlitzens artkunniga […]

Läs mer

Debattartikel Sveaskogs ekoparker

Fler stora orörda skogar en resurs för södra Sverige För tio år sedan lovade Sverige omvärlden att skydda minst 17 procent av våra skogar, ängs- och hagmarker, kuster, fjäll och andra naturtyper. När det gäller skogen har vi nått drygt halvvägs, men resultatet är ojämnt fördelat. I södra Sverige är mindre än fyra procent av […]

Läs mer

Handlingar från länsstämman

Protokoll länsstämman s 1 Protokoll länsstämman s 2 Inbjudan till stämman/program: https://www.naturskyddsforeningen.se/vad-du-kan-gora/kalender/2020-ars-lansstamma-dalarna-med-foredrag-om-kungsorn Instruktioner videokonferens via Zoom Instruktioner Möte i Zoom Dagordning Verksamhetsberättelse 2019 NF Dalarna Revisionsberättelse Bokslut-Årsredovisning Underskrifter årsredovisning Verksamhetsplan 2020 Valberedningens forslag 2020 Nya stadgar Stadgar Naturskyddsföreningen Dalarna 2020  

Läs mer

Stoppa Igrenes planer på att utvinna gas i Siljansringen

Riksdagen har satt ett netto noll utsläppsmål av fossila växthusgaser till 2045. Nu har prospekteringsbolaget AB Igrene ansökt om att få utvinna fossilgas i Siljansringen i Dalarna. Enligt januariavtalet ska ny prospektering av olja och gas förbjudas i Sverige och detta väntas bli lag 2022. Ska Sverige ha trovärdighet i klimatfrågan kan inte ny utvinning […]

Läs mer

Hjälp till att rädda naturen!

Den värdefulla naturen inom EU och Sverige skyddas av naturvårdsdirektiven som reglerar bevarande och skydd av djur, växter och livsmiljöer. Art- och habitatdirektivet samt fågeldirektivet är lagar som är en del av den svenska lagstiftningen. Det finns en risk att politiska påtryckningar leder till svagare lagar och färre s k Natura 2000-områden. Tyck till om de […]

Läs mer

EU skarpt kritiska till Sveriges vargjakt

EU-kommissionen riktar skarp kritik mot Sveriges agerande i vargfrågan. Sverige bryter systematiskt mot EU:s artskyddslagstiftning. Den svenska vargstammen är för liten och känslig för att förväntas klara av återkommande stora licensjakter. Läs mer på http://www.naturskyddsforeningen.se/nyheter/eu-varnar-sverige-vargjakten Påverka EU att behålla sin starka natur- och artlagstiftning: www.naturskyddsforeningen.se/naturealert

Läs mer

Nytt nummer av Gävle-Dala Natur

Varsågod! Ett nytt härligt nummer av Gävle-Dala Natur. Vi ber om ursäkt för några fel som smög sig in: * Anmälan till styrelseutbildningen 30 aug i Falun och 26 sept i Ljusdal till agneta.sundgren@studieframjandet.se * Gudstjänst med kollekten till Naturskyddsföreningen hålls den 21 juni * I tabellen över kontaktpersoner för arbetsgrupper/nätverk gäller den övre halvan […]

Läs mer

Boksläpp: Dala Ekoguide!

Dala Ekoguide listar ekologiska aktörer runt om i Dalarna. Här finns caféer, restauranger, skönhet, kläder, boende, saker att göra och butiker. Boken är till för dig som söker efter ett ekologiskt utbud i din närhet, men också för dig som besöker Dalarna. Den 8 maj (OBS! ändrat datum – ej 30 april) släpps boken Dala Ekoguide. […]

Läs mer