Remissvar strandskyddsutredningen

Strandskyddsutredningen föreslår en historisk försvagning av strandskyddet i Sverige. Utredningens samlade förslag innebär en oacceptabel försvagning av det generella strandskyddet i Sverige. Föreningen anser att det är anmärkningsvärt och oansvarigt.

Går förslaget igenom blir många stränder bebyggda och oåtkomliga för allmänheten, samtidigt som växt- och djurlivet drabbas hårt. Sammantaget skulle det bli den största nedmonteringen av svenskt naturskydd i modern tid. Det blir få vinnare och många förlorare.

  • Försvaga inte strandskyddet
  • Komplettera strandskyddslagstiftningen med ett krav på att kumulativa effekter ska beaktas i samband med dispensgivning.
  • Ge förslag på hur strandskyddet kan stärkas i högt exploaterade områden
  • Vi föredrar dagens LIS-system – som innebär ett generellt strandskydd där det går att få dispens genom att tillämpa särskilda skäl
  • Utöka strandskyddets syfte för att säkra strandzonens skyddande och kolinlagrande roll i samband med klimatförändringar och dess ekosystemtjänster 

Läs hela remissvaret med utveckling av nedan rubriker: Naturskyddsföreningen Dalarnas remissvar strandskydd SOU 2020.78 

  • Kraftig försämring av såväl skyddet av växt- och djurliv som allemansrätten
  • Förslagens konsekvenser är bristfälligt utredda
  • Godtyckliga kriterier för ”landsbygdsområden”
  • Strandzonens roll är viktig gällande klimatförändringarna
  • Strandskydd vid små sjöar och vattendrag

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.