Politisk påverkan för naturen

Politisk påverkan för naturen

Många brister finns i tillämpningen av Miljöbalken och i handläggningen av ärenden enligt Förvaltningslagen. Här har Naturskyddsföreningen en stor potential att påverka samhället. Vi kan föra naturens talan!

Powerpoint-presentation av Karl-Axel Reimer och MaryAnn Fargo med många exempel på fall och domar. God politisk påverkan_nationell

En mycket kort sammanfattning:

Hur kan vi påverka?

 • Insändare och debatt
 • Yttranden (nationellt: skogsutredningen, strandskyddsutredningen, regionalt: strategier och planer, lokalt: detaljplaner, kommunala miljöprogram och klimatstrategier etc.)
 • Lagar och skattepolitik (riks)
 • Talerätten, t ex strandskydd, närnatur, värdefulla skogsmiljöer och vindkraft
 • Samhällsbyggande på kommunal nivå, t ex hållbar stadskultur och grönområden
 • Påverka lokalt för hållbara ekosystemtjänster, t ex biologisk mångfald, vattenrening och friluftsliv

Aktuell lagstiftning

 • Miljöbalken (MB)
 • Plan- och bygglagen (PBL)
 • Förvaltningslagen (service och tillgänglighet – beslut ska ges utan onödigt dröjsmål, partsinsyn – kunna ta del av allt material, utredningsansvar, dokumentation av beslut, motivering m.m.)

Vad kan vi överklaga? 16 kap MB

 • Dispenser enligt 7 och 8 kap MB
 • Tillstånd
 • Detaljplaner
 • Tillsyn ​(i vissa fall)
 • Samråd enlig 12:6 MB (i vissa fall)

Instanser

 • Kommunen
 • Länsstyrelsen
 • Mark- och miljödomstolen
 • Mark- och miljööverdomstolen

Hur överklagar man?

 • Inom 3 veckor
 • Vilket beslut det gäller
 • Hur vi vill att beslutet ändras
 • Motivering

Var saklig och utgå från hänsynsreglerna och de aktuella §§. Det är inte fult att överklaga.

Man kan kräva tillsyn enligt 26 kap 2§ MB. Tillsynsmyndigheten ska anmäla överträdelser av MB eller föreskrifter till Polis- och Åklagarmyndigheten om det finns misstanke om brott.

Att bevaka strandskydd, kretshandledning: https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/kretshandledning_version_181005.pdf

Jordbruksmark är av nationellt intresse.

Det finns ett nationellt miljörättsnätverk inom Naturskyddsföreningen. På sikt borde man här kunna få hjälp av andra som arbetat med samma typ av fråga.

Naturskyddsföreningen är naturens ”fackförening”! Myndigheterna överlämnar ofta till ideella krafter.

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.