10 saker kommunen kan göra för klimatet

 1. Gör en plan för fossilfri kommun till 2030. Granska kommunens utgångsläge via t ex www.miljobarometern.se Koppla till koldioxidbudget. Hur många ton koldioxid måste vår kommun minska per år? Se Cemus och Kevin Anderssons forskning https://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/se-kommunens-svar/koldioxidbudget/compare Ex Östersund
 2. Mer vego och eko. Se WWF:s www.matkalkylatorn.se 0,5 kg CO2/per måltid. Ex Karlstad minskat matsvinn med 40% (60 ton mat)
 3. Klimatsmarta transporter. Underlätta för invånarna. Prova på elcyklar, busskort, bilpool. Fler och bättre cykelvägar, Trafikverket har en handbok för cykelplanering. Ex Lund cykelkarta, Umeå projekt Leva utan bil.
 4. Klimatsmarta resor internt. Skarp resepolicy, se t ex Naturskyddsföreningens. Ex Halmstad förmånscykel, tåg- och busskort för resor till och från arbetet. Laholm restid som arbetstid.
 5. Fossilfri fordonsflotta. Även arbetsmaskiner. Ex medborgarförslag i Falun.
 6. Fossilfria investeringar. Se över kommunens pengaplaceringar. Ex Örebro placerat för klimatnytta och ordnat 2 miljarder i gröna obligationer för hållbara investeringar som t ex en solcellspark.
 7. 100% förnybart för uppvärmning och el. Endast 147 kommuner har energiplaner torts att det funnits lag i över 20 år. Ex Alvesta kommunhus solavskärmning, Ludvika sporthall/brandstation med solceller.
 8. Klimatsmarta material. Man kan i detaljplaner ställa krav på att bygga i trä. Bygg i trä, återvunnet material. Ex Växjö.
 9. Förändrade P-normer. Vi har 5 ggr fler p-platser än människor i Sverige. Färre p-platser kan ge 20% mer yta till bostäder.
 10. Återställa våtmarker. Våtmarker binder stora mängder koldioxid. Plugga diken. Skydda skogar och bedriv hyggesfritt skogsbruk.

Tips:

Hur får vi kommunen att jobba mer med klimat?

 • Använd rankingar för att visa nuläget för kommunen
 • Utgå från listan med 10 saker kommunen kan göra
 • Ha klimatsamtal med politiker
 • Ordna föreläsning, t ex är Martin Hedberg bra.
 • Skriv medborgarförslag
 • Ge konkreta tips till politiker och tjänstemän. Visa goda exempel.
 • Hitta allierade. Vad kan vi göra för/med er?
 • Beröm politikerna för det de gör!

Stolt över kretsarna som:

 • Svarar på remisser (ÖP, naturreservat, vägar, cykling, vindkraft, strandskydd)
 • Ser till att natur skyddas och guidar i naturen
 • Gör klimatmanifestationer: Fridays for future (klimatnödläge, Preem), Earth Hour
 • Påverkar för mer lokal och ekologisk mat
 • Sprider solenergi
 • Arrangerar cykelkampanjer
 • Peppar för Rädda bina
 • Påverkar politiker (samtal, debatter, valutfrågningar, insändare)

Kommande aktiviteter Gävle-Dala

 • 10 nov                     Vår gröna ekonomi – vilka är vägarna som tar oss dit?
 • 12 nov                     Cykelverkstad Hela Dalarna Cyklar 2.0, regional cykelplan
 • 18 nov                     Biodriv Mitts drivmedelskonvent, förnybart för tunga fordon
 • 21 nov                     Konferens Älskade ängar
 • 20 jan                      Konferens Tyst skog
 • 28 jan                      Påverka lokalt genom Miljöbalken
 • 10 feb                     Vad ska vi ha samhället till? Birger Schlaug

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.