Konferens om hyggesfritt skogsbruk, referat

Hyggesfritt skogsbruk                                                                                                     Mikael Karlsson

www.eccoforestryfoundation.se

Vad är skog? Träd, biologisk mångfald, olika träd i olika åldrar, död ved, djur av alla slag.

Många ser skogen som bara som träd. Sedan 1925 har virkesförrådet fördubblats, men de biologiskt rika skogarna minskat.

Lübeck-modellen. Ekosystembaserat skogsbruk.

Stora miljöförändringar medför stora artförändringar. Ingen god bevarandestatus där skogsbruk bedrivits. Vi har kalhuggit 80% av skogarna de senaste 100 åren. Vi har bytt ut natur till kalhyggen och plantager!

75 miljoner kubikmeter har blåst ner, motsvarar timmerbilar 4 varv runt jorden! Fler stormskador beror på hur skogsbruket bedrivits. Insektsutbrott har ökat med 600%, klenare dimensioner, virkespriserna har sjunkit t ex.

Vad behövs?

 • Bevara befintliga skogar
 • Ställ om till ekosystembaserat skogsbruk

Potentialen för skogens kolinlagring motsvarar hälften av dagens koldioxidutsläpp! Vi ska också sluta använda fossila bränslen parallellt.

Future forest. SLU är köpt av skogsindustrin för att använda kolargumentet för att öka intensiteten i det svenska skogsbruket! Boktips: Slaget om framtiden av Erik Westholm.

Hur lång tid tar det för ett kalhygge att bli skog? Olika. 3-400 år på ett ställe i norr! Kolförrådet töms vid kalhuggning. I vissa fall blir det ingen återväxt alls!

Genom att låta träden växa längre får vi mer virke och mer kolinlagring. För att träden ska bli stora krävs att de växer där det är naturligt för dem och att de har avstånd mellan sig.

Planterade granar i Skåne: 30% risk att blåsa ner, blandning av ek och bok: 1% risk att blåsa ner.

Hyggesfritt skogsbruk skiljer sig åt. Jag pratar om ekosystembaserat skogsbruk och Lübeckmodellen:

 1. Ecoforestry. Skydda skogens naturliga processer. Hur en naturlig skog ser ut varierar beroende på platsen. Konsten att läsa ett landskap (ett kapitel i boken).
 2. Biomimikry. Evolutionen har genom åren vaskat fram vilka trädslag som passar bäst för platsen. Träden som passar på platsen blir större och ger större andel timmer än massaved, d v s mer pengar till skogsägaren.

Ekosystembaserat skogsbruk är det bästa sättet att bedriva skogsbruk på; för trädkvaliteten, den biologiska mångfalden, mykorrhizan, ekonomin m.m.

I Lübeckmodellen finns måldiametrar t ex ek får inte huggas innan de är 70 cm. Tillräckligt stora, men innan de fått röta.

Hela Powerpoint-presentationen (ursäkta dålig upplösning): Hyggesfritt skogsbruk

 

Hyggesfritt skogsbruk i Falu kommun                                         Richard Holmqvist och LarsOlov Winge

2012 beslutade Falu kommun att bedriva hyggesfritt skogsbruk på kommunal mark.

Ca 2000 ha totalt, många tätortsnära skogar. 250 m2/ha, ganska mycket. Kräver bra samarbete mellan olika kommunala enheter och entreprenörer.

Se www.falun.se/skog

 

Skogens mångbruk                                                                                                           Leif Öster

www.skogensmangbruk.se

Familjeskogsbruk är en myt, 56% av ägarna är män. I Sverige har vi inte skogsplaner utan skogsbruksplaner. Inte skogsvårdslag utan skogsproduktionslag.

Min ingångspunkt är landsbygdsfrågan. Ekonomin rasar på landsbygden. Dagens skogsbruk är inte ekonomiskt lönsamt! ”Mercedes-hygge” från 200 m2 till 1000 m2 nu.

Föreningen Skogens mångbruk, gratis att vara medlem. Mer mångfaldigt och hållbart skogsbruk med nya idéer. Kombinatörer: naturguidning, matupplevelser, förädlade produkter m.m. Bok ”Skogen bortanför hyggena”

Borde lista områden som visar hyggesfritt skogsbruk. Bästa stället att prata skog är i skogen!

Läs boken ”Slaget om framtiden” om den helt korrupta skogsforskningen.

Många gamla misstag: hormoslyr, DDT, 5:3 bidrag för att ta bort biologisk mångfald.

Det förs fram så många osanningar i skogsdebatten!

Skogsnäringens export har minskat från 50% till 6%. Bäst för klimat/kolinlagring är skog på rot.

Halva den svenska oljeimporten skulle kunna tas bort om industrin var mer energieffektiv. Det ser ut så här för att det är så låga energiskatter för industrin i Sverige. En Volvo produceras med hälften så mycket energi i Belgien som i Sverige.

Skogshushållning verkar vara ett bortglömt begrepp.

SCA:s annonskampanj. Låt inte skogen stå onödigt länge…. Man slipper betala för att få dåliga råd!?

92% av svenska folket tycker att vi ska skydda mer natur. Varför lyssnar inte politikerna på detta?

Vi har skyddat skog på de sämsta markerna i Sverige. Inte representativt alls.

Skogslagstiftningen ska in i Miljöbalken.

 

Sören Wibe i en rapport för 28 år sedan: Staten ska endast styra naturvården i skogen, i övrigt kan skogsägarna få full frihet. Bra förslag!

Blandskog borde vara standard.

Turist tycka hygge trist. Inkomsterna på vår gård ligger på naturturism. Stärker det lokala serviceunderlaget.

Aktuellt i skogspolitiken                                                                                               Malin Sahlin

www.naturskyddsforeningen.se

Kriser inom klimat och biologisk mångfald. 6:e massutdöendet.

Problem med granbarkborrar, stormfälld skog etc. Om vi då har ökat sårbarheten blir det bara värre. Resiliens=motståndskraft är viktigt.

Brist på avverkningsmogen skog. Allt som går att göra fossilt vill man göra av skog + det man redan gör idag. Många fina ord som bioekonomi och cirkulär ekonomi….

 • Skogsutredningen. Stärka äganderätten, belysa målkonflikter, se över fjällnära skog m.m.
 • Nationella skogsprogrammet. Regionala skogsprogram/strategier av mycket varierande kvalitet och väldigt skiftande delaktighet i processer.
 • Process för ökad skogsproduktion. Naturskyddsföreningen har reserverat sig!
 • Nyckelbiotoper och tillsyn.

Äganderättsdebatten har kommit upp p g a att myndigheterna har börjat tillämpa lagstiftningen.

Hela Powerpoint-presentationen: Aktuellt i skogspolitiken_2020

 

Gyllbergens Skogsrike                                                                                                    Lars-Erik Nilsson

3-årigt LONA-projekt för grön infrastruktur med förslag till skogsskydd och hyggesfritt skogsbruk på landskapsnivå. 1000 ideella timmar!!

 

Gruppdiskussioner

Hyggesfritt skogsbruk

 • Finns ingen direkt definition, mest en mental omställning. Sen kan man välja olika metoder.
 • Kan Skogens mångfald samla initiativ för hyggesfritt att visa upp?
 • Plockhugget är en virkesförmedlare av hyggesfritt.
 • Skogsägarna får in pengar i ett mer jämnt flöde istället för som i en klumpsumma, vilket är en fördel.
 • Kvalitet kontra kvantitet.
 • Baltikum goda exempel…..
 • FSC. Skulle önska miljömärkt virke till konsumenter så man får bra kvalitet till byggen.
 • Skogsstyrelsen ska ha rådgivare för hyggesfritt.
 • Var finns exempel hyggesfritt skogsrbruk? Samla ihop en lista.
 • Se kostnadsfria kurser i hyggesfritt på www.lofallan.se

 

Skogens mångbruk

 • Lista med 100 exempel på mångbruk www.skogensmangbruk.se Hur sprids idéerna till skogsägare?
 • Många skogsägare vill bedriva skogsbruk som de alltid gjort. De är inte intresserade av att starta naturturism. Skogsägarna vill tjäna pengar och jaga i stort sett.
 • En björnguide i Gävleborg ger markägarna en viss % av sin vinst. Markägarna har blivit positivt överraskade och mer välvilligt inställda. Bjud in markägare att ta del. Se till att det kommer lokalsamhället tillgodo. Nån bakar bullar, nån berättar om lokala specialiteter etc. Italien är duktiga på samverkan kring vandringsleder t ex.
 • Nedskräpning är ett stort problem.
 • Siljan Turism och Gästriket har exempel på turistsatsningar.
 • I Furudal finns ett holländskt par som fixat kojor med fönster mot en glänta och i träd där man kan övernatta. Aktiva i bygden.
 • Marcus Eldh har gjort mycket för naturturismen i Dalarna.
 • Nyttja skogens råvaror; mat (inlagda granskott, strutbräken, svamp, bär), kvalitetsprodukter, fetved (ringbarkad tall med mycket tjära, ger jättemycket betalt, hög kvalitet och impregnerade till fönster t ex)
 • Naturen läker! Japanska skogsbad t ex. Bruttonationallycka. Folkhälsa. Ta ut äldre i naturen.
 • Den ideella sektorn är jättestor. Det handlar för mycket om pengar. Jag kan visa turister ställen gratis. Hembygdsföreningen, Naturskyddsföreningen, idrottsrörelsen.
 • Katrin har berättat om Ore skogsrike i kommunfullmäktige i Rättvik. Lars-Olov har delat ut boken Skogslandskap farväl till politiker i Orsa.
 • Intressant med hyggesfritt skogsbruk i Falu kommun. Sandviken borde göra nåt liknande. Orsa jobbar på tjänstemannanivå för att ha alternativa skogsbruksmetoder för kommunens skogar.
  I Ludvika ska markförvaltaren se till att kommunens skog ger avkastning så det täcker hans lön! Naturskyddsföreningen har skrivit till kommunen apropå Agenda 2030 och fått ett mesigt svar.


Engagemang inom Naturskyddsföreningen

 • Ny positiv vision för skogen som kan delas av flera än oss själva
 • Riks skogsnätverk och regionalt skogsnätverk
 • Skogskonferens för medlemmar som är skogsägare
 • Lista positiva exempel
 • Fler lokala skogsgrupper
 • Det är skillnad mellan att göra saker gentemot att åstadkomma saker. Se över pedagogiken!

 

Bioenergi

 • Artikel i Dala-Demokraten ”Mellanskog och Centern eldar upp fåglarnas träd”
 • Håll koll på timmervältorna vid skogsbilvägar. Där finns massor av boträd som mals ner till flis/bioenergi.

 

Kommande aktiviteter

 • Föreläsning Biobränsle, skog och klimat med Amanda Tas, Skydda skogen. Rättviks kulturhus 6 feb kl 18
 • Skogsstyrelsens inspirationsdag om hyggesfritt 14 mars, Borlänge. Se bifogad inbjudan.
 • Kostnadsfria kurser i hyggesfritt. Grundkurs 4 maj, kvalitetsskogsbruk 18 maj. www.lofallan.se
 • Riksstämma i Mora 12-14 juni med utflykter och nätverksträffar. www.naturskyddsforeningen.se/riksstamma

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.