Hemställan om interimistiskt naturreservat för Stora Björnberget

Naturskyddsföreningen i Dalarna hemställer härmed om interimistiskt naturreservat för Stora Björnberget i Enviken, samma område som vi tidigare skickade in reservatsförslag för.

Bakgrunden till hemställan är att enligt uppgift till föreningen kommer Enviken besparingsskog inte avvakta länsstyrelsen aviserade inventering av området 2020 utan avser att hugga en stor del av den avverkningsanmälda skogen innan dess. Området är endast delvis inventerat. De artfynd som gjorts av föreningen (7 VU- och 17 NT-arter som finns registrerade i Artportalen), tyder på höga naturvärden i det inventerade området. Samtliga VU-arter har påträffats utanför den avgränsade nyckelbiotopen och kommer därmed försvinna vid en avverkning. Området är också ovanligt stort i denna del av Dalarna.

För att försäkra sig att inte Envikens besparingsskog inte avverkar inom området, som de aviserat, uppmanar vi att Länsstyrelsen skyndsamt bildar ett interimistiskt naturreservat som säkerställer att skogen står kvar tills en inventering är gjord. Därefter kan en fortsatt diskussion om ett eventuellt framtida skydd komma till.

Mattias Ahlstedt, Naturskyddsföreningen Dalarna
Jakob Wallin, Naturskyddsföreningen i Falun

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.