Lyft Unnåns gröna infrastruktur i ett långsiktigt skyddsarbete

Den landskapsekologiska strukturen utmed Unnån och intilliggande skogar bör lyftas in i arbetet med en handlingsplan för grön infrastruktur i Dalarna. 

Några saker som särskilt kan lyftas fram är följande:

* Här finns naturskogar och kontinuitetsskogar med rödlistade arter. Det finns till och med partier med urskog som just nu undersöks och dokumenteras. Svämskogarna hör till de mest skyddsvärda delarna.

* Den biologiska mångfalden och den ekologiska komplexiteten är stor. Bland annat har två för vetenskapen nya arter gallmyggor hittats längs ån. Inventeringen av insekter fortsätter under 2019 med personal från Station Linné på Öland.

* Fisket är omtyckt och många miljoner kronor har satsats i fiskerestaurerande åtgärder.

* Ekoturism vid Unnån har en stor potential.

För ytterligare information om naturvärdena längs Unnån hänvisas till vår översiktliga naturinventering från 2018 med fokus på svämskogarna längs ån:

http://docplayer.se/107506072-Svamskogar-vid-unnan-i-orsa-naturinventering-av-strandnara-miljoer.html

I rapporten föreslås skydd av 100 meter på varje sida eller skydd fram till vägarna som omger ån. Totalt skulle det ge maximalt 800 hektar skyddad skog på en sträcka av 4 mil. Skyddsarbetet kan ske långsiktigt genom en mix av frivillig hänsyn, biotopskydd, naturvårdsavtal och naturreservat. På många platser krävs restaurering av skog som idag inte håller tillräckligt höga naturvärden.

Läs hela skrivelsen:

Till Länsstyrelsen Dalarna angående skydd av ekosystemet Unnåns gröna infrastruktur

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.