Skrivelse mot kraftverk i Ejforsen

Transtrands Besparingsskog har ansökt om ombyggnad av ett kraftverk i Ejforsen. Detta trots att det inte finns något kraftverk att bygga om. Det kraftverk som fanns på platsen tidigare har i laglig mening aldrig funnits, då det aldrig hade något tillstånd. Kraftverket lades ner 1978 och revs dessutom ner på 1992. Ejforsen ligger i källflödena till Fuluälven där det enligt lag är förbjudet med utbyggnad av vattenkraft. Ejforsen ligger även i ett Natura 2000-område som innebär att EU har identifierat området som ett område med mycket högt bevarandevärde.

Kampen om kraftverk eller ej i Ejforsen har hållit på till och från i 38 år. 2005 förbjöd regeringen vattenkraftverksamhet i Ejforsen i en tidigare rättegång. Och genom hela processen har myndigheter och ideella organisationer motsatt sig ett kraftverk. Med ett undantag. Malung-Sälens kommun. De tillstyrker en utbyggnad, men de gör det utan att följa kommunens egna reglemente! I det står det att det är Miljönämnden som ska yttra sig i dessa ärenden. Tvärtemot reglementet har kommunen i kommunstyrelsen tillstyrkt en utbyggnad, utan att Miljönämnden yttrat sig.

Skulle en utbyggnad i Ejforsen få ske, kan det öppna upp för ytterligare utbyggnader i de skyddade älvsträckor i Västerdalälven som skyddas i Miljöbalken. Det gäller även grannkommunerna Vansbro och Gagnef.

Att ett så litet och obetydligt kraftverk som skulle förstöra så mycket, kan tillåtas ta så mycket tid, kraft och pengar är anmärkningsvärt. Att det dessutom är olagligt och förbjudet enligt miljödomstolens dom 2017-11-28 vid Nacka Tingsrätt verkar inte spela någon roll. Är det verkligen alla jordägare i Transtrands besparingsskogs uppfattning att de vill kringgå lagar och förbud för att bygga i Ejforsen? Och är det verkligen Malung-Sälens kommuns uppfattning att dessutom bryta mot egna reglementen?

Inte en droppe till, säger vi i Naturskyddsföreningen i Dalarna. Vattenkraften är redan färdigutbyggd. Vattenvägarna behöver däremot byggas ut, så alla vattenorganismer kan ta sig upp och ner i vattendragen. Vi ser fram emot miljöprövningar av alla kraftverk och dammar så ordentliga vattendomar kan se till att även de biologiska värdena i vattendragen beaktas.

Malung-Sälens kommun, sätt punkt för detta ärende vid ert kommande sammanträde i kommunstyrelsen den 5 februari och återkalla hos Svea hovrätt Mark- och miljööverdomstolen dels KsAu:s reglementsvidriga tillstyrkan av kraftverk, beslutat 2018-04-24 §56, dels kommunstyrelsens godkännande av detta beslut 2018-05-29 §83.

För kännedom till Miljöministern Isabella Lövin på Miljö- & energidepartementet

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.