Politiker besökte Ore Skogsrike

Miljöpartiets miljöpolitiska talesperson, riksdagsledamoten Stina Bergström, besökte den 29/8 ett av slagfälten för kampen mellan miljöintressen och produktionsintressen i skogen.

Sebastian Kirppu guidade och delade med sig av sina djupa skogskunskaper. Sebastian är också en av författarna till rapporterna Ore skogsrike och ”Ändå hugger man” som är en uppföljning av vad som skett med naturskogarna i Ore skogsrike. Stina kom i sällskap med Richard Holmqvist, skogspolitisk talesperson för Miljöpartiet i Dalarna, för att träffa Naturskyddsföreningen i Dalarna. Föreningen företräddes av ordföranden Mattias Ahlstedt, Margareta Wikström, ordförande i Naturskyddsföreningen Rättvik och Katrin Lohed-Söderman, medlem bosatt i Furudal.

Första nedslaget gjordes i Filingsåsen. Där har Mellanskog gallrat före inventering vilket i hög grad minskat naturvärdena. tDetta rots att bolaget är miljöcertifierat enligt PEFC. Om inventeringen gjorts innan skogen gallrats kunde bedömningen ha blivit en helt annan och gallring inte tillåtits. Men att kvaliteterna funnits kunde Kirppu visa när han älgade fram mellan brandljud och lågor, tätt följd av terrängvana skogsägaren Stina. Möjligheterna att förebygga detta sätt att missbruka rätten att gallra skog utan anmälan diskuterades livligt. Frågan om hur sektorsansvaret tagits och certifieringsregler följts ifrågasattes också.

Utflykten fortsatte sedan till Norra Brännvinsberget, där striden nu står som hetast och skogsaktivister tidvis vaktat skogen. Här har ideella naturvårdare redan funnit mer än 400 växtplatser för ett trettiotal utrotningshotade arter samt rikliga spår av bränder. Att mängden död ved var påfallande kunde även en måttligt kunnig besökare konstatera. Ägaren, statliga Sveaskog, anser trots de rapporterade artfynden att skogen inte är skyddsvärd. Bolaget har lovat att inte avverka under sommarsemestern. Vad som händer sedan återstår att se.

Naturskyddsföreningen är naturligtvis bekymrade över situationen. Stina Bergström berättade att Miljöpartiet vill ge Sveaskog ett glasklart uppdrag att arbeta för att nå miljömålen. Avverkning ska ske i produktionsskog utan särskilda biologiska värden, inte i naturskog. Stina fortsatte med att berätta om Miljöpartiets nya och omfattande skogspolitiska program, som bland annat kräver att Skogsvårdslagen inordnas i Miljöbalken och revideras grundligt så att miljömålet även i realiteten blir jämställt med produktionsmålet.

Hur går det med inventeringen av nyckelbiotoper, undrade Mattias. Ska vi kunna spara nyckelbiotoper måste vi ju veta var de finns. Stina svarade att Skogsstyrelsen har fått order att återuppta den avbrutna inventeringen av nyckelbiotoper och fått medel för att genomföra den i hela landet. Budgeten för att kompensera markägare för naturskydd har mer än fördubblats. Ännu mer behövs om miljömålen ska nås och MP arbetar för det. Inte minst är ökade medel för ersättning till markägare ett svar på vissas oro för äganderätten.

Exkursionen avslutades på själva Brännvinsberget som med sina gigantiska kalhyggen bjöd på en slagfältslik omgivning och milsvid utsikt över andra berg och andra hyggen. Så här ville deltagarna inte ha det, ett osökt tillfälle för Stina att berätta om omställningsstöd till skogsägare som vill pröva hyggesfritt.

I juni besökte Vänsterpartiets riksdagsledamot Jens Holm Ore Skogsrike och häromveckan var tysk media på visit.

 

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.