Kultur för omställning

Nationella omställningskonferensen i Falun 23-25 sept:

Kulturen en nyckelfråga

Folkteatern i Gävleborg inledde med ett utdrag ur pjäsen ”Ett sjunkande skepp Ett växande slott” som togs fram tillsammans med omställningsrörelsen i Gävleborg förra hösten. Pjäsen spelas på en soptipp.

Exemplet inledde en heldag om kultur som grund för hållbar utveckling, hur vi ersätter vår konsumtions- och tillväxtkultur med en kultur som har sin grund i natur och människor. Omställning Falun, Naturskyddsföreningen i Falun, Dalarna och Gävleborg, Falu miljögrupp, FN-föreningen i Falun och Södra Norrlands OmställningsCenter stod som arrangörer, med ekonomiskt stöd från Falu kommuns hållbarhetsråd.

Stina Oscarson, teaterregissör och kulturdebattör, sade att kulturen inte kan lösa misslyckad politik. Hon har själv varit tveksam men tror ändå på konst och kultur. Viktigast är den grundläggande berättelsen om oss själva.

Friteatern i Skattungbyn turnerar i fängelser, på arbetsplatser och skolor. De har besökt 900 byar i landet och har bidragit till att människor på nedläggningsorter fått självkänslan tillbaka. Människor börjar samverka, inom och mellan byar.

En av byggstenarna på konferensen var Unescokonventionen om kulturell mångfald. I den står det att kulturen ska ligga till grund för en hållbar utveckling. Även i Agenda 2030 (FNs nya 17 hållbarhetsmål) finns kulturen med. Bägge är bindande dokument för Sverige, kulturen ska integreras i politik för hållbar utveckling, i sociala, ekonomiska och ekologiska mål, även på regional och lokal nivå. Civilsamhället har en viktig roll, omställningsrörelsen bör ta stöd av bägge dokumenten.

Hur kan det lokala civilsamhället utvecklas? Ronny Svensson menade att landsbygdens folk måste gå ihop i lokala nätverk och skaffa sig kontroll över de lokala resurserna, samarbeta runt dem. Här behövs en lokal kunskapsproduktion. Åsa Ringström, Skattungbyn, sade att det finns ett stort värde i att mötas lokalt men då behövs också mötesplatser. Och flera inlägg handlade om att det behövs nya demokratiska strukturer.

Läs mer på https://omstallningfalun.wordpress.com

Bernt Lindberg, Omställning Falun

 

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.