Ny rovdjurspolicy antagen på länsstämman

Rovdjurspolicy för Naturskyddsföreningen Dalarna 

Varg, björn, lo, järv och kungsörn

Naturskyddsföreningen Dalarna (NfD) ser de stora rovdjuren som ett välkommet och viktigt inslag i landskapets fauna – något att värna om och vara stolta över. Rovdjuren har en viktig roll i det ekologiska systemet och ska finnas i livskraftiga populationer i hela sitt naturliga utbredningsområde.

NfD menar att EU:s Art- och habitatdirektiv är en mycket viktig lag för att säkra rovdjurens framtid i Sverige.

Med livskraftiga menar NfD att varje arts långsiktiga överlevnad skall kunna garanteras och att riskerna med genetisk utarmning beaktats.

NfD ska sprida kunskap till allmänheten om de fem stora rovdjurens ekologiska roll samt om deras beteendemönster. NfD ska arbeta för att allmänhetens attityder gentemot våra rovdjur förändras i positiv riktning så att förståelse och acceptans för rovdjurens rätt till sin naturliga miljö och rätt att nyttja sina naturliga byten ökar.

NfD accepterar tills vidare inte licensjakt på varg, endast strikt skyddsjakt på enstaka individer. NiD ska ta avstånd från och motverka all form av illegal jakt samt uppmana folk att anmäla brott till Polisen.

NfD ska arbeta för att det avsätts mer pengar till forskning, inventering, bevakning och information om rovdjuren.

NfD ska arbeta för att Naturskyddsföreningen ses som en seriös och viktig samarbetspartner i rovdjursfrågor både på regional och lokal nivå.

Antagen på länsstämman 2016-04-24

Kommentera

One thought on “Ny rovdjurspolicy antagen på länsstämman

  1. Låt stycke 2och 3 byta plats. I stycke 1 talas om livskraftiga och det kommer igen i st 3.Då förstår man att det syftar på det nyss sagda i st 1.

    I det nya st 3 skulle jag vilja byta ordet MENAR mot ANSER, alltså:
    NfD anser att EU:s Art- och habitatdirektiv är en mycket…….osv

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.