Med eko blir det andra bullar, Miljövänliga Veckan v. 40

Vi svenskar dricker ca 1000 koppar per person och år. Det behövs ca 100 000 hektar mark och ca 200 000 personer som arbetar i kaffeodlingarna för att vi ska få dricka vårt kaffe i Sverige.
 
Kaffet är en av världens mest besprutade grödor. Gifterna dödar och skadar andra växter och även djur runt odlingarna och många människor blir sjuka. Av det giftiga ämnet parakvat behövs det bara 1 tsk för att döda en människa. Klorpyrifos, ett insektsgift har visats ge lägre IQ till de barn som exponerats för det under graviditeten. I Brasilien hittade man 24 olika bekämpningsmedel i två tredjedelar av vattendragen i ett kaffedistrikt.
 
Så om du väljer att dricka ekologiskt kaffe hjälper du till att rädda människor och djur!
 
Det lite nya temat för i år är spannmålsodlingen. Endast 10 % av spannmålsarealen odlas ekologiskt. På sädesfälten ser man ofta samma gröda år efter år. Det gillar skadeinsekterna. För att bli av med dem kan bonden använda giftiga bekämpningsmedel, en eller flera gånger varje år. Hos ekobonden byter man grödor ofta och man använder inte konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel. Det gillar blommor fåglar, humlor och bin.
 
I o-ekologisk odling används också stråförkortningsmedel som innehåller syntetiska tillväxthormoner. De har varit förbjudna i Sverige från 1987 till 2011. Sedan 2012 får man använda det och försäljningen har ökat kraftigt. Det används t.ex. klormekvat -14.3 ton år 2012. Det finns flera studier som visar att klormekvat kan påverka djurs reproduktion även i låga halter. Stråförkortningsmedlet trinexapak används vid spannmålsodling men också vid gräsfröodling samt till gräsmattor på golfbanor och fotbollsplaner. Trinexapak har visat sig ha hög rörlighet i jord och har hög giftighet för fisk samt medför risk för fåglar och däggdjur.
 
Så att handla ekologiskt är fortfarande logiskt!
 
Men vill du minska ditt spannmålsavtryck är det bästa sättet att äta mindre kött. Även ägg och mjölkprodukter bör du äta mindre av.
Till 1 kg ost behövs det 10 liter mjölk och då har man förbrukat ca 2.5 kg spannmål.
Till 1 kg griskött behövs det i genomsnitt mer än 3 kg spannmål.
Till 1 kg kyckling behöver man knappt 2 kg spannmål
 

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.