Remissvar åtgärdsprogram vatten

Naturskyddsföreningen Dalarna har svarat på Vattenmyndigheternas remiss ang. åtgärdsprogram för vattenförvaltning: Vi tycker i stort sett att det är ett bra och gediget material som tagits fram. Vi hoppas att det också finns resurser att genomföra detta. Vi förespråkar Polluter Pay Principle. Denna princip har hittills inte fått samma genomslag i sektorerna skogsbruk, jordbruk, vattenkraft […]

Läs mer